Αιτια Ορθοδοντικων Προβληματων

Τα αίτια που οδηγούν σε ορθοδοντικά προβλήματα είναι πάρα πολλά και έχουν ταξινομηθεί σε ορισμένες κατηγορίες.Οι παράγοντες δημιουργίας ορθοδοντικών προβλημάτων είναι πολλοί με κυριότερους την κληρονομικότητα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μια κληρονομική αιτία είναι όταν ένα παιδί κληρονομήσει μικρές γνάθους από τον ένα γονιό και μεγάλα δόντια από τον άλλο γονιό με αποτέλεσμα να έχει συνωστισμένα (στραβά) δόντια.Εν τάχη θα αναφερθούμε σε ορισμένες και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε όσα έχουν πιο πρακτική σημασία.

1. Γενικά αίτια βιολογική εξέλιξη, συνθήκες ζωής, φυλές.

2. Κληρονομικά αίτια- αυτά που μεταδίδονται από τους γονείς μέσω της διασταυρωθείσας κληρονομικότητας.

  • Οδοντοφατνιακής και σκελετικής φύσης (προγναθισμοί άνω κάτω γνάθου, χασμοδοντίες)
  • Μορφολογικές ιδιαιτερότητες του προσωπικού
  • Υπεραριθμίες- ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων σπερμάτων οδηγεί σε σχηματισμό περισσοτέρων δοντιών και διατάραξη της ομαλής ανατολής, ή της φυσιολογικής θέσης τους. Συνήθως μεταξύ των κεντρικών τομέων (μεσόδους).
  • Συγγενείς ελλείψεις- απλασία σπερμάτων που συνεπάγεται την απουσία των αντίστοιχων δοντιών.
  • Υπερτροφικό χαλινό άνω χείλους- υπεύθυνο πολλές φορές για το διάστημα των άνω κεντρικών.


3. Επίκτητα αίτια

  • Κακώσεις τραύματα
  • Παθολογικές καταστάσεις στη λειτουργία ενδοκρινών αδένων.
  • Επιβλαβείς έξεις
  • Πρόωρες εξαγωγές νεογιλών δοντιών.