Ορθοδοντικη Παιδων και εφηβων

Θεραπεία παιδιών και εφήβων-Όταν κρίνεται αναγκαίο μπορούμε να  επέμβουμε σε πιο μικρές ηλικίες δηλαδή 7-8 χρονών μετά την ανατολή των πρώτων μόνιμων δοντιών. Αυτό  ονομάζεται  πρώιμη ορθοδοντική.

Ο σκοπός της είναι να διακοπούν ορισμένες κακές συνήθειες, όπως το πιπίλισμα του αντίχειρα, η παρατεταμένη χρήση θήλαστρου και να διορθωθούν ορθοδοντικές ανωμαλίες στο αρχικό τους στάδιο, πριν ακόμα εξελιχθούν οριστικά.

Χρησιμοποιούνται δε κινητοί μηχανισμοί (μασελάκια) ή διάφορες προστομιακές πλάκες.

Όταν τα παιδιά βρίσκονται πλέον στην ηλικία του όψιμου μικτού φραγμού 9-10 ετών και έχουν ανατείλει τα περισσότερα μόνιμα δόντια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακίνητοι μηχανισμοί, τα λεγόμενα σιδεράκια. Αυτοί επικολλούνται  στα δόντια με ειδική τεχνική, πάνω τους προσαρμόζονται διάφοροι μηχανισμοί έλξης που ασκούν πιέσεις  κι έτσι τα δόντια  σιγά σιγά μετακινούνται προς την  κατεύθυνση που επιθυμούμε και τη θέση που τελικά θα πάρουν. Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερους ασθενείς στους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ανατολή των μόνιμων δοντιών, όπως οι έφηβοι.

Τα μεταλλικά άγκιστρα που χρησιμοποιούμε είναι διαφόρων ειδών, είναι όσο το δυνατόν μικρότερα για να φαίνονται λιγότερο, με αποστογγυλοποιημένα άκρα για να αποφεύγονται ερεθισμοί των ούλων και της παρειάς, και να βουρτσίζονται τα δόντια πιο εύκολα.